AVV Helpdesk

Artikel 16 – Afspraken over cao

Looptijd cao:

Deze cao loopt van.1 juli 2018 t/m 31 december 2020. Voor het artikel inzake het individueel ontwikkelbudget geldt een afwijkende looptijd van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2023.

 

Oude of andere regelingen:

Door de inwerkingtreding van deze cao verliezen alle voorgaande arbeidsvoorwaardelijke regelingen van cao Fashion, Sport & Lifestyle, waaronder cao Tuincentra, van welke aard ook hun werking, met uitzondering van ondernemingsregelingen voor zover die niet in strijd zijn met deze cao.

 

Opzegging of voortzetting cao:

Deze cao kan tegen de einddatum door één (of meer) cao-partijen schriftelijk worden beëindigd. De opzegging daartoe moet in ieder geval drie maanden voor de afloop van deze cao worden gedaan. Is de opzegging niet schriftelijk of niet tijdig gedaan, dan loopt de cao steeds voor één jaar door

Meer onderwerpen in Retail