AVV Helpdesk

Artikel 15 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door overlijden

  1. In geval je overlijdt, keert de werkgever, naast het tot en met de dag van je overlijden nog niet uitbetaalde maandinkomen, een uitkering ineens uit van éénmaal het maandinkomen.
  2. Deze uitkering wordt toegekend aan:
    1. de langstlevende echtgenoot/partner, of als die er niet is – je minderjarige kinderen, of als deze er eveneens niet zijn
    2. degene voor wie je in de kosten van het bestaan voorzag en kosten hebt gemaakt.

Meer onderwerpen in Bloemen