AVV Helpdesk

Artikel 14 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst & AOW

Je arbeidsovereenkomst eindigt automatisch per de dag waarop je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Meer onderwerpen in Bloemen