AVV Helpdesk

Artikel 13 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens ziekte

Ben je langdurig ziek en kan je daardoor niet meer werken bij de werkgever? De werkgever kan je arbeidsovereenkomst twee jaar nadat je arbeidsongeschikt bent geworden, beëindigen

Meer onderwerpen in Bloemen