AVV Helpdesk

Artikel 12 Einde van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

  1. Heb je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Dan geldt voor je werkgever navolgende wettelijke opzegtermijn:


Arbeidsduur                                  Opzegtermijn
Korter dan 5 jaar                          1 maand

Tussen de 5 en 10 jaar                2 maanden

Tussen de 10 en 15 jaar              3 maanden

15 jaar of langer                           4 maanden

  1. Neem je zelf ontslag? Dan geldt voor jou een opzegtermijn van één maand.
  2. Bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst volgens lid 1 of 2 valt het einde van je dienstverband altijd samen met het einde van de kalendermaand.

 

Meer onderwerpen in Bloemen