AVV Helpdesk

Artikel 12 Einde van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

  • Heb je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Dan geldt voor je werkgever navolgende wettelijke opzegtermijn:
Arbeidsduur  Opzegtermijn
Korter dan 5 jaar 1 maand
Tussen de 5 en 10 jaar 2 maanden
Tussen de 10 en 15 jaar 3 maanden
15 jaar of langer 4 maanden

 

  • Neem je zelf ontslag? Dan geldt voor jou een opzegtermijn van één maand.
  • Bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst volgens lid 1 of 2 valt het einde van je dienstverband altijd samen met het einde van de kalendermaand.

Meer onderwerpen in Bloemen