AVV Helpdesk

Artikel 12 Einde van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

 1. Heb je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Dan geldt voor je werkgever navolgende wettelijke opzegtermijn:
  Arbeidsduur  Opzegtermijn
  Korter dan 5 jaar 1 maand
  Tussen de 5 en 10 jaar 2 maanden
  Tussen de 10 en 15 jaar 3 maanden
  15 jaar of langer 4 maanden
 2. Neem je zelf ontslag? Dan geldt voor jou een opzegtermijn van één maand.
 3. Bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst volgens lid 1 of 2 valt het einde van je dienstverband altijd samen met het einde van de kalendermaand.

Meer onderwerpen in Bloemen