AVV Helpdesk

Artikel 12 Einde van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

 1. Heb je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Dan geldt voor je werkgever navolgende wettelijke opzegtermijn:
  Arbeidsduur Opzegtermijn
  Korter dan 5 jaar1 maand
  Tussen de 5 en 10 jaar2 maanden
  Tussen de 10 en 15 jaar3 maanden
  15 jaar of langer4 maanden
 2. Neem je zelf ontslag? Dan geldt voor jou een opzegtermijn van één maand.
 3. Bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst volgens lid 1 of 2 valt het einde van je dienstverband altijd samen met het einde van de kalendermaand.

Meer onderwerpen in Bloemen