AVV Helpdesk

Artikel 10 Proeftijd

  1. De proeftijd bedraagt ten hoogste 2 maanden bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  2. Voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan geen proeftijd worden overeengekomen bij een bepaalde tijd van ten hoogste een half jaar of korter.
  3. Wel kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste:
    1. 1 maand, indien de overeenkomst is aangegaan voor langer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaren;
    2. 2 maanden, indien de overeenkomst is aangegaan voor 2 jaren of langer.
  4. Als je werkgever een proeftijd met je overeenkomt, dan moet die proeftijd schriftelijk worden vastgelegd.
  5. Bij voortzetten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan niet nogmaals een proeftijd worden overeenkomen.

Meer onderwerpen in Bloemen