AVV Helpdesk

Artikel 1 – Werkingssfeer module VGT

Tot 1 juli 2019 is, indien voor medewerkers bij de werkgever een eigen (ondernemings)regeling is ingevoerd, de cao Retail Non-Food niet van toepassing op de overeenkomst met:

  • de medewerker in een leidinggevende functie;
  • inkopers;
  • specialistische medewerkers op hoofdkantoren.

Vanaf voorgenoemde datum zal de cao wel op deze medewerkers van toepassing zijn.

De hierna volgende bepalingen in deze module zijn geldend voor medewerkers die onder de werkingssfeer van de VGT-cao vielen, in dienst waren voor 1 september 2013 en die ten tijde van de ondertekening van de VGT-cao (lopend van 1 april 2017 t/m 30 juni 2018) onder de bepalingen van de VGT-cao 2008 vielen.

Alle overige bepalingen uit de cao Retail Non-Food zijn onverkort van toepassing.

Meer onderwerpen in Retail