AVV Helpdesk

Art. 45 Aanvulling van de WW-uitkering bij ontslag om bedrijfseconomische redenen

  1. Als je werkgever jouw arbeidsplaats wegens bedrijfseconomische redenen moet schrappen en je arbeidsovereenkomst als gevolg van die bedrijfseconomische redenen beëindigt, zal je werkgever jouw WW-uitkering als volgt aanvullen. Gedurende:
    1. de eerste twee maanden WW: tot 100% van het laatstverdiende bruto salaris;
    2. de daaropvolgende twee maanden WW: tot 90% van het laatstverdiende bruto salaris;
    3. de daaropvolgende twee maanden WW: tot 80% van het laatstverdiende bruto salaris.
  2. Als je aanspraak maakt op minder dan zes maanden WW wordt de WW conform bovenstaande staffel aangevuld tot de einddatum van de WW.
  3. Deze aanvulling is een bruto bedrag en wordt berekend als het verschil tussen jouw maandelijkse bruto WW uitkering en (100%, 90% respectievelijk 80%) van het door jou genoten bruto salaris gedurende de laatste volle maand van jouw dienstverband.
  4. Deze aanvulling is niet bedoeld als (gelijkwaardige) voorziening in de zin van artikel 7:673b lid 1 Burgerlijk Wetboek.

Meer onderwerpen in zkn