AVV Helpdesk

Art. 44 Sociaal plan

 1. Je werkgever stelt in overleg met Alternatief Voor Vakbond een sociaal plan op. Alternatief Voor Vakbond zal daarbij medewerkers betrekken. Het sociaal plan heeft tot doel de nadelige sociale gevolgen voor werknemers door een organisatieverandering zoveel mogelijk te beperken.
 2. In het sociaal plan wordt o.a. aandacht besteed aan:
  1. herplaatsing, eventueel in combinatie met tijdelijke plaatsing of detachering;
  2. het voorkomen van gedwongen ontslag door herplaatsing en natuurlijk verloop;
  3. om-, her- en bijscholing, zowel gericht op het verruimen van de mogelijkheden voor herplaatsing als op het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt;
  4. outplacement en andere vormen van ondersteuning om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten;
  5. materiële ondersteuning in gevallen waarin gedwongen ontslag onvermijdelijk is;
  6. een salarisgarantieregeling overeenkomstig het gestelde in art. 45 cao ZKN;
  7. een hardheidsclausule ingeval het sociaal plan leidt tot een onredelijke of onbillijke situatie voor de individuele werknemer;
  8. de termijn waarover deze maatregelen zich uitstrekken;
  9. de positie van de oproepmedewerker;
  10. de positie van de (mogelijk toekomstige) zelfstandige zonder personeel (ZZP-er).

Meer onderwerpen in zkn