AVV Helpdesk

Art. 34 Calamiteitenverlof/regelverlof

  1. Je hebt recht op calamiteitenverlof/regelverlof voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden. Dit verlof kan van een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie.
  2. Onder bijzondere persoonlijke omstandigheden wordt onder meer verstaan: ziekte van een kind, het regelen van zaken die op tijdstippen gebeuren waarop de medewerker weinig of geen invloed heeft, zoals, bezoek aan consultatiebureau, het begeleiden van een kind tijdens een voor-schooldag, mantelzorg, crisissituatie thuis of in de familie (eerste graad) of bij overlijden van de echtgenoot/relatiepartner of een eerste of tweedegraads familielid. Je werkgever kent dit verlof in overleg met je toe op basis van de omstandigheden.
  3. Het totaal aan calamiteitenverlof/regelverlof op jaarbasis bedraagt in totaal maximaal 5 dagen bij een voltijd dienstverband, bij een deeltijd dienstverband naar rato.
  4. Je werkgever betaalt het salaris door tijdens het verlof.

Meer onderwerpen in zkn