AVV Helpdesk

Art. 32 Zwangerschaps- en bevallingsverlof

  1. In aanvulling op de Wet arbeid en zorg zijn de volgende bepalingen van toepassing:
    1. Gedurende de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof heb je recht op een uitkering van het UWV. Je werkgever vult de uitkering aan tot het voor jou naar tijdsruimte vastgestelde loon.
    2. Aansluitend aan het bevallingsverlof verleent je werkgever je maximaal vier weken onbetaald verlof, als je daarom verzoekt. Hierover wordt uiterlijk drie maanden voor de vermoedelijke datum van de bevalling een afspraak gemaakt.

Meer onderwerpen in zkn