AVV Helpdesk

Art. 25 Vergoeding registratiekosten BIG- en kwaliteitsregister

  1. Als je verplicht bent om je te registeren op grond van artikel 3 Wet BIG worden de kosten verbonden aan de initiële registratie aan jou vergoed, indien je de functie daadwerkelijk uitoefent. De kosten verbonden aan de herregistratie worden één maal in de vijf jaar vergoed. 
  1. Als je een opleiding hebt gevolgd en een beroep uitoefent als genoemd in artikel 3 van de Wet BIG, of een opleiding die bij AMvB valt onder artikel 34 van de Wet BIG, worden de registratiekosten die verbonden zijn aan de kwaliteitsregistratie eveneens vergoed.  
  1. Als je een opleiding hebt gevolgd en een beroep uitoefent als paramedicus (volgens het Kwaliteitsregister voor paramedici) of een opleiding hebt gevolgd en een beroep uitoefent dat voorkomt in het register Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg (KABIZ), worden de registratiekosten die verbonden zijn aan de kwaliteitsregistratie eveneens vergoed. 
  1. Registratiekosten ten behoeve van kwaliteitsregisters die op grond van lid 2 niet voor vergoeding in aanmerking komen kunnen, in overleg met de ondernemingsraad, door de werkgever worden vergoed. 

Meer onderwerpen in zkn