AVV Helpdesk

Art. 23 – Vergoeding reiskosten woon-werk

  1. De bijdrage van je werkgever bedraagt € 0,19 per kilometer, ongeacht de wijze van vervoer, voor zowel de heen- als terugreis. De maximale vergoeding is gebaseerd op een enkele reisafstand van maximaal 50 kilometer, gebaseerd op ‘snelste route’.
  2. Je woon-werkverkeervergoeding bestaat tevens voor de kosten voortvloeiend uit:
    1. het meer dan eenmaal per dag heen en weer reizen tussen woning en werk ten gevolge
    2. van een gebroken dienst met een onderbreking langer dan twee uur;
  1. stand-by dienst op uren die niet aansluiten op de normale arbeidstijd.
  1. Indien je reiskosten maakt die voortvloeien uit een oproep in het kader van een stand-by dienst of extra gewerkte uren, worden de werkelijk gemaakte reiskosten, dan wel indien gebruik wordt gemaakt van een eigen auto, € 0,19 per kilometer vergoed.
  2. De stagiair ontvangt eveneens een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer conform dit artikel behoudens de situatie dat de stagiair over een ov-jaarkaart beschikt waarmee de reiskosten reeds zijn gedekt. Voorwaarde is dat de stage tenminste 160 uur per studiejaar bedraagt.

Meer onderwerpen in zkn