AVV Helpdesk

Art. 22 Gratificaties

22.1 Dienstjaren gratificatie 

  1. Wanneer je onafgebroken in dienst van je werkgever bent geweest, heb je recht op een éénmalige gratificatie van: 
  1. een kwart van je salaris bij een dienstverband van 12,5 jaar; 
  1. de helft van je salaris bij een dienstverband van 25 jaar en 
  1. een volledig salaris bij een dienstverband van 40 jaar. 
  1. Indien de contractuele arbeidsduur in de relevante dienstjaren (een) wijziging(en) heeft ondergaan, wordt het salaris naar evenredigheid verhoogd of verlaagd. 

 

22.2 Gratificatie einde dienstverband 

Wanneer je arbeidsovereenkomst eindigt ten gevolge van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, heb je recht op een gratificatie ter hoogte van de helft van het salaris. 

 

22.3 Algemene gratificatie of toeslag 

  1. Je werkgever kan je een algemene gratificatie of (tijdelijke) toeslag toekennen, bijvoorbeeld op basis van je functioneren of je arbeidsmarktsituatie. 
  1. De gratificatie en tijdelijke toeslagen hebben geen structureel karakter en worden niet tot het pensioengevend salaris gerekend. 

Meer onderwerpen in zkn