AVV Helpdesk

Art. 2 – Werkingssfeer

Deze cao is van toepassing op de arbeidsverhouding tussen de werkgever als bedoeld in artikel 1 sub a en jou als de werknemer als bedoeld in artikel 1 sub b.

Meer onderwerpen in zkn