AVV Helpdesk

Art. 2 Werkingssfeer 

Deze cao is van toepassing op de arbeidsverhouding tussen de werkgever als bedoeld in artikel 1 sub a en jou als de werknemer als bedoeld in artikel 1 sub b. 

Meer onderwerpen in zkn