AVV Helpdesk

Art. 15 – Stand-by dienst

15.1 Vergoeding voor stand-by dienst

(Dit artikel geldt vanaf 1 oktober 2019. Tot en met 30 september 2019 zijn de artikelen 21.1, 21.2, 21.3 en 21.4 van de cao ZKN 2017 – 2018 van kracht. Zie bijlage 5 van deze cao.)

 

 1. Stand-by-dienst is de tijd waarin je buiten je in de individuele arbeidsovereenkomst afgesproken contractuele arbeidsuren beschikbaar moet zijn om op afroep (op korte termijn) werk te gaan doen dat onverwacht ontstaat.
 2. Er bestaat een lichte en een normale variant van stand-by dienst.
  1. Van de lichte variant van stand-by dienst is sprake als je buiten je werktijden enkel telefonisch enige actie moet ondernemen ten behoeve van patiëntenzorg, ongeacht de plaats waar die telefonische opvolging plaatsvindt. In de lichte variant kun je je dus vrij begeven en behoef je niet in de buurt van de kliniek te verblijven.
  2. Van de normale stand-by dienst is sprake als je buiten je werktijden kunt worden opgeroepen om naar de kliniek te komen om noodzakelijke patiëntenzorg te verrichten.
 3. Voor de uren dat je stand-by-dienst hebt ontvang je een vergoeding in vrije tijd. Die vergoeding bedraagt in minuten per uur:

 

Type dienst Feestdag Zaterdag/zondag Overige dagen
Lichte stand-by dienst, waarbij je alleen telefonisch bereikbaar dient te zijn t.b.v. telefonische patiëntenzorg 7,5 6 4
Normale stand-by diensten met een duur tot 12 uur, waarbij je je bij een oproep naar de kliniek of elders moet begeven t.b.v. patiëntenzorg 15 12 8
Normale stand-by diensten met een duur van meer dan 12 uur waarbij je je bij een oproep naar de kliniek of elders moet begeven t.b.v. patiëntenzorg 15 8 met een minimum van 144 minuten 4 met een minimum van 96 minuten
Stand-by met aanwezigheid 6.00 – 24.00 uur 22 18 12
Stand-by met aanwezigheid 24.00 – 6.00 uur 28 25 15

 

15.2 Vergoeding en toeslag voor werken tijdens stand-by dienst

 1. Soms moet je werken tijdens je stand-by-dienst. Ingeval je tijdens de stand-by-dienst wordt opgeroepen:
  1. wordt voor de berekening van de vergoeding uitgegaan van een periode van ten minste een half uur, te vermeerderen met de werkelijke reistijd.
  2. Indien je werkt gedurende een periode langer dan een half uur, wordt deze periode afgerond op een heel uur.
  3. Indien je werkt gedurende een periode langer dan een uur, wordt deze periode naar boven afgerond op halve respectievelijk hele uren.
 2. De vergoeding voor het werken tijdens de stand-by-dienst wordt verstrekt in de vorm van vrije tijd gelijk aan het aantal uren dat je tijdens stand-by dienst hebt gewerkt én een toeslag van een percentage van het uurloon:
Tijdens stand-by-dienst gewerkte uren op: 00.00-06.00 06.00-18.00 18.00-22.00 22.00-24.00
Maandag t/m vrijdag 50% 25%* 25%* 50%
Zaterdag 75% 75% 100% 100%
Zon- & feestdagen 100% 100% 100%** 100%**
Vrije dagen 75% 75% 75% 75%

 

*  Met dien verstande dat in een periode van zeven dagen de toeslag voor het eerste aantal van vijf gewerkte uren 25% bedraagt en de meer dan vijf gewerkte uren 50%.

**    kerstavond en oudejaarsavond tussen 18.00 uur en 24.00 uur 100%

 1. Wanneer je zwanger bent word je na de derde maand van de zwangerschap geen stand-by-dienst meer opgedragen, tenzij je daartegen geen bezwaar hebt.

15.3 Maaltijdverstrekking en telefoonkostenvergoeding tijdens stand-by dienst

 1. Tijdens het verrichten van stand-by dienst worden de maaltijden door je werkgever gratis verstrekt.
 2. De werkgever stelt aan jou een (mobiele) telefoon ter beschikking die in het kader van de stand-by dienst bereikbaar moet zijn.
 3. Wanneer je gebruik moet maken van je privé-telefoon, worden afspraken gemaakt over de vergoeding van de abonnements- en zakelijke gesprekskosten.

Meer onderwerpen in zkn