AVV Helpdesk

Art. 11 Compensatie voor werken op andere uren dan de ingeroosterde werktijden

  1. Je leidinggevende kan je vragen om op andere uren te werken dan de ingeroosterde werktijden. 
  1. Indien je op verzoek van je leidinggevende meer dan tweemaal in één kalenderweek op andere uren werkt dan de ingeroosterde werktijden, ontvang je daarvoor een compensatie.  
  1. De compensatie bestaat uit aanspraak op vrije tijd en bedraagt tweemaal het aantal uren dat je voor de derde keer (of vierde keer etc.) in die kalenderweek op andere tijden dan de ingeroosterde werktijden hebt gewerkt.  

Meer onderwerpen in zkn