AVV Helpdesk

7.1 Pensioenregeling

Met ingang van 1 januari 2004 biedt de werkgever het recht op pensioen aan op basis van een middelloonregeling. Voor alle werknemers die onder deze cao vallen is de pensioenregeling detailhandel van toepassing. De pensioenpremie wordt ingehouden op het salaris. De uitvoering van de pensioenregeling detailhandel is ondergebracht bij CapGemini. Nadere informatie over de van toepassing zijnde pensioenregeling is te vinden op de website: www.pensioenfondsdetailhandel.nl.