AVV Helpdesk

5.4 Wet arbeid en zorg

De Wet arbeid en zorg (WAZO) biedt verlofmogelijkheden voor situaties waarin werkenden een afweging moeten maken tussen werken en zorgen. In bijlage 3 is beschreven wat deze wet inhoudt.