AVV Helpdesk

4.1 Werktijden

  1. De arbeidsduur bij een fulltime dienstbetrekking bedraagt 38 uur per week.
  2. De reguliere werktijden zijn op maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 uur tot 19.00 uur. Er kan 1 koopavond in de week tot 21:00 door de werkgever worden aangewezen.
  3. Het onder 4.1.2 gestelde geldt niet:
  4. voor hen, die door de aard van het werk aan andere werktijdenregelingen zijn gebonden;
  5. voor zover de partiële leerplicht zich daartegen verzet;
  6. indien, volgens de directie en voor zover noodzakelijk met instemming van de OR, het bedrijfsbelang een wijziging van de werktijden noodzakelijk maakt.