AVV Helpdesk

3.5 Reis- en verblijfskosten bij reizen in op-dracht van werkgever

  1. Reizen in opdracht van de werkgever worden geacht te geschieden op de goedkoopste en meest doelmatige wijze. Reizen per openbaar vervoer 2e klasse wordt vergoed voor de werkelijk gemaakte kosten. Reizen met eigen vervoer wordt vergoed volgens het fiscaal onbelaste bedrag per kilometer.
  2. Wanneer aan een reis ook verblijfskosten zijn verbonden, worden de werkelijke kosten op basis van declaratie vergoed, tot een maximum. De maximale vergoedingen incl. btw zijn: lunch € 12,50 en diner € 25,- . Voor overnachtingen geldt dat deze worden vergoed na overleg met en voorafgaande goedkeuring door de leidinggevende.
  3. Indien de werknemer in opdracht van de werkgever ’s avonds meer dan 3 uur overwerk verricht, worden verblijfs-/eetkosten vergoed voor de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van € 12,50 incl. btw per dag.
  4. Reis- en verblijfkosten worden uiterlijk gelijktijdig met het eerstvolgende salaris uitbetaald.