AVV Helpdesk

3.4 Jubileumuitkeringen

  1. De werknemer die al dan niet met een onderbreking van korter dan één jaar in dienst is geweest van de werkgever, heeft recht op een jubileumgratificatie bij het volbrengen van de diensttijd van 12,5, 25 en 40 jaar en wel bij:
  • 12,5 dienstjaren: € 125,- netto;
  • 25 dienstjaren: 1 netto maandloon (bruto maandloon, netto uitgekeerd);
  • 40 dienstjaren: 1,5 keer netto maandloon (bruto maandloon, netto uitgekeerd).
  1. Afhankelijk van het aantal dienstjaren bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd heeft de werknemer recht op een netto geldbedrag. Het geldbedrag is een netto maandloon als de werknemer 15 jaar of langer voorafgaande aan de AOW-gerechtigde leeftijd bij de organisatie in dienst is geweest. Bij een kortere werkduur vindt er een korting plaats naar rato.