AVV Helpdesk

11.2 Vakbondsfaciliteiten

  1. Leden van AVV kunnen tegen een beperkte vergoeding hun belastingaangifte laten verzorgen. De vergoeding bedraagt voor het jaar 2024 €20,-.
  2. De door werknemers aan in dit akkoord bedoelde werkgroepen bestede tijd, alsmede de door werknemers aan cao-gesprekken bestede tijd, wordt beschouwd als werktijd. Eventuele reiskosten worden door werkgever vergoed. Een en ander in goed overleg.