AVV Helpdesk

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE

 • ALGEMEEN..
  Artikel 1 – Werkingssfeer
 • Artikel 2 – Definities.

AFSPRAKEN TUSSEN WERKGEVERS EN MEDEWERKERS

 • Artikel 3 – Algemeen.
 • Artikel 4 – Arbeidsovereenkomst
 • Artikel 5 – Werk- en rusttijden.
 • Artikel 6 – Functie-indeling en loon.
 • Artikel 7 – Toeslagen.
 • Artikel 8 – Vakantie.
 • Artikel 9 – Wettelijke verlofvormen.
 • Artikel 9a – Buitengewoon verlof
 • Artikel 10 – Avondmaaltijden.
 • Artikel 11 – Arbeidsongeschiktheid.
 • Artikel 12 – Arbeidsomstandigheden.
 • Artikel 13 – Overlijden.
 • Artikel 14 – Vakbondsfaciliteiten.
 • Artikel 15 – Levensfasebewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid.

III. AFSPRAKEN TUSSEN CAO-PARTIJEN..

 • Artikel 16 – Afspraken over cao.
 • Artikel 17 – Naleving cao en Sociale Commissie.
 • Artikel 18 – Protocollaire bepalingen.
 • Artikel 19 – Collectieve ziektekostenverzekering.
 • Collectieve bedrijfstakregelingen.
 • Artikel 20 – Pensioen.

MODULE GELDEND VOOR SCHOENENDETAILHANDEL. 22

 • Artikel 1 – Diplomatoeslag.

MODULE GELDEND VOOR TUINCENTRA.

 • Artikel 1 – Functiewaardering en loontabel
 • Artikel 2 – Ketenregeling seizoensarbeid.
 • Artikel 3 – Afwijking normale arbeidsduur
 • Artikel 4 – Overwerk.
 • Artikel 5 – Vakantiedagen.
 • Artikel 6 – ATV.
 • Artikel 7 – Scholing.
 • Artikel 8 – Loon bij plaatsvervanging.

MODULE GELDEND VOOR WOONDETAILHANDEL.

 • Artikel 1 – Compensatie verlaging zondagstoeslag.
 • Artikel 2 – Werktijd.
 • Artikel 3 – Vakantiedagen.
 • Artikel 4 – Toeslagen.
 • Artikel 5 – Tijdelijk ander werk.
 • Artikel 6 – Vergoedingen, verstrekkingen en jubileumuitkering.

BIJLAGEN..

 • Bijlage 1a.
 • Invoeringsafspraken en systematiek loongebouw..

Bijlage 1b.

 • LOONTABEL MODE, JUWELIERS EN PARFUMERIËEN EN VERF EN WONINGINRICHTING PER 1 JULI  2022.

LOONTABEL SPORT EN SCHOENEN PER 1 JULI 2022.
LOONTABEL TUINCENTRA PER 1 JULI 2022.
LOONTABEL WONEN PER 1 JULI 2022.

 • Bijlage 1c.
 • Functiebeschrijvingen FUWAM per 1  juli 2016.
 • Functiebeschrijvingen FUWAM E-business (E-commerce) per 1 juli 2020.
 • Bijlage 1d.
 • Bezwaar- en beroepsprocedure functie-indeling in FUWAM..
 • Bijlage 2.

Standaard ziekteverzuimreglement Retail Non-Food.

 • Bijlage 3. 84
 • Procedurele aspecten bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst

ADRESSEN.