AVV Helpdesk

Inhoudsopgave

ALGEMEEN

 • Artikel 1 Werkingssfeer 5 – 6
 • Artikel 2 Definities 7 – 8 

AFSPRAKEN TUSSEN WERKGEVERS EN MEDEWERKERS 9 – 19

 • Artikel 3 Algemeen 9
 • Artikel 4 Arbeidsovereenkomst 9 – 11
 • Artikel 5 Werk- en rusttijden 11 – 12
 • Artikel 6 Functie-indeling en loon 12 – 14
 • Artikel 7 Toeslagen 14
 • Artikel 8 Vakantie 14 – 16
 • Artikel 9 Buitengewoon verlof 16 
 • Artikel 10 Avondmaaltijden 16
 • Artikel 11 Arbeidsongeschiktheid 17 
 • Artikel 12 Arbeidsomstandigheden 17
 • Artikel 13 Overlijden 18
 • Artikel 14 Vakbondsfaciliteiten 18
 • Artikel 15 Levensfasebewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid 18 – 19 

AFSPRAKEN TUSSEN CAO-PARTIJEN 20 – 21 

 • Artikel 16 Afspraken over cao 20
 • Artikel 17 Naleving cao en Sociale Commissie 20 
 • Artikel 18 Protocollaire bepalingen 21
 • Artikel 19 Collectieve ziektekostenverzekering 21 

COLLECTIEVE BEDRIJFSTAKREGELINGEN 22

 • Artikel 20 Pensioen 22 

Module GELDEND VOOR schoenen DETAILHANDEl 23 

 • Artikel 1 Diplomatoeslag 23 

Module GELDEND VOOR TUINCENTRA 24 – 25  

 • Artikel 1 Functiewaardering en loontabel 24
 • Artikel 2 Zondagstoeslag 24
 • Artikel 3 Afwijking normale arbeidsduur 24
 • Artikel 4 Overwerk 25
 • Artikel 5 Vakantiedagen 25
 • Artikel 6 ATV 25
 • Artikel 7 Scholing 25
 • Artikel 8 Bedrijfshulpverlening 25
 • Artikel 9 Loon bij plaatsvervanging 25 

Module GELDEND VOOR Woondetailhandel 26 – 27  

 • Artikel 1 Compensatie verlaging zondagstoeslag 26
 • Artikel 2 Werktijd 26
 • Artikel 3 Vakantiedagen 26 – 27
 • Artikel 4 Toeslagen 27
 • Artikel 5 Tijdelijk ander werk 27
 • Artikel 6 Vergoedingen, verstrekkingen en jubileumuitkeringen 27 

Module GELDEND VOOR VGT 28 – 29  

 • Artikel 1 Werkingssfeer module VGT 28
 • Artikel 2 Functiewaardering en loontabel 28
 • Artikel 3 Overwerktoeslag 28
 • Artikel 4 Toeslag voor werken op zaterdagavond en zondag 28 – 29
 • Artikel 5 Diplomatoeslag 29
 • Artikel 6 Inzetbaarheid op avonden 29
 • Artikel 7 Ontziebepaling medewerkers 55 jaar en ouder 29
 • Artikel 8 Loon bij ziekte en bij arbeidsongeschiktheid 29
 • Artikel 9 Arbeidstijd en arbeidsduur 29 

BIJLAGEN 34 – 102 

Bijlage 1a Invoeringsafspraken en systematiek loongebouw 30 

Bijlage 1b Loontabel Mode, Juweliers en parfumerieën, Verf en Woninginrichting 2018 OUD  31 

 • Loontabel Mode, Juweliers en parfumerieën, Verf en Woninginrichting 2018 NIEUW 32
 • Loontabel Sport en Schoenen 2018 OUD 34
 • Loontabel Sport en Schoenen 2018 NIEUW 36
 • Loontabel Tuincentra 2018 OUD 38
 • Loontabel Tuincentra 2018 NIEUW 40 

Virtuele Loontabel Tuincentra per 1 juli 2018 voor medewerkers in dienst per 31 december 2016 42 

 • Loontabel Wonen 2018 OUD 43 
 • Loontabel Wonen 2018 NIEUW 45 

                             

Bijlage 1c Functiebeschrijvingen FUWAM per 1 juli 2016 47 

Bijlage 1d Bezwaar- en beroepsprocedure functie-indeling in FUWAM 81 

Bijlage 2 Standaard ziekteverzuimreglement Retail Non-Food 85  

Adressen 89

Meer onderwerpen in Retail