149 Resulten gevonden
1 van 15

Waarom wordt er op mijn loonstrook een bedrag voor Soc. Fonds mode/sport ingehouden?


Werkgevers zijn verplicht een bepaald percentage van premieplichtig loon van medewerkers in de onderneming af te dragen aan de Stichting. Het is hierbij toegestaan dat werkgevers een klein gedeelte hiervan inhouden bij medewerkers. Meer informatie via onderstaande link: https://socialefondsendetailhandel.nl/ssf-retail-non-food/over-het-fonds

december 30, 2021


Ik stond voor een hele dag ingepland, maar ben de avond ervoor afgebeld. Mag dat?


Je werkgever mag je afbellen, maar hierover mag niet automatisch min-uren berekend worden. Wel mag dit als jij hiermee akkoord gaat. Dat komt omdat in de cao het volgende staat over het rooster (art. 36 lid 9):   Je werktijden worden normaal gesproken ten minste 28 dagen voor de start van het rooster vastgesteld. Als de aard…


Voorheen had ik 24 vakantiedagen, nu nog maar 20. Hoe kan dat?


Het aantal wettelijke vakantiedagen is 4 keer de gemiddelde arbeidsduur per week. Als je bijvoorbeeld 5 dagen per week werkt, heb je recht op 20 vakantiedagen per jaar. Werkgever en werknemer kunnen ook bovenwettelijke vakantiedagen afspreken. In dit geval zijn dat er dus 4. De werkgever mag dit niet eenzijdig wijzigen. Wij raden aan om…


Ik werk in loongroep C, maar ik werk regelmatig alleen in de winkel en heb hierdoor weinig/geen tijd om pauze te nemen. Wat kan ik doen?


In functiegroep C wordt er onder toezicht gewerkt. Als er een collega die toezicht hoort te houden ontbreekt, dan wordt er dus niet voldaan aan wat er hoort bij functiegroep C. Ga in gesprek met je werkgever of je eventueel in een andere functiegroep behoort. Naast bovenstaande, hoort je werkgever zich als goed werkgever te…


Kan mijn werkgever mij verplichten op andere dagen te werken dan mijn gebruikelijke dagen?


Nee, dit mag niet. Je werkgever mag je niet zomaar verplichten om op andere dagen te werken dan afgesproken is. Als je werkgever je werktijden wil aanpassen, moet hij/zij dat vanuit ‘goed werkgeverschap’ eerst met jou bespreken, o.a. om te kijken wat jouw mogelijkheden zijn. Let op! Het kan zijn dat je in je arbeidsovereenkomst…


Ik heb een 0-uren contract en ben eerder naar huis gestuurd. Hoe zit dat met loon?


Als je langer dan 6 maanden in dienst bent en je bent opgeroepen, maar je wordt eerder weggestuurd (bijvoorbeeld omdat het rustig is), heb je recht op doorbetaling van je loon, tot een maximum van 3 uur. Dus iedere keer als je opgeroepen wordt, heb je recht op 3 uur loon. Wanneer je bijvoorbeeld ingepland…


Ik werk 16 uur per week, maar ben maar voor 14 uur ingeroosterd. Mag dat?


Ja, dit mag. Wel is het zo dat er na afloop van de – door de werkgever vastgestelde – referteperiode (de periode waarover gekeken wordt naar je uren, meestal is dit één jaar), je min-uren komen te vervallen. Als je bijvoorbeeld een contract hebt van 16 uur per week, moet je ook voor 16 uur…


Mag mijn werkgever nationale feestdagen van mijn vakantiedagen aftrekken als dat mijn werkdag is?


Nee, dit mag niet. In de wet staat beschreven dat je zelf mag bepalen wanneer je je vakantiedagen opneemt. Feestdagen zijn verplichte vrije dagen, dus het is aan werkgever om je uit te betalen, zonder dat je er vakantie voor hoeft op te nemen.


Onze winkel blijft een aantal dagen gesloten door het weer (bijv. vorst, enorme regen). Wat zijn de gevolgen voor mijn salaris?


Dit is een ondernemersrisico. Als je stond ingeroosterd, krijg je je werkuren gewoon betaald. Je hoeft hier geen vakantiedagen voor op te nemen.


Hoeveel loon krijg ik tijdens ziekte bij een flexibel aantal uren?


Wanneer je meer of minder uren werkt dan je contracturen, moet er voor de ziekte-uren gekeken worden naar de daadwerkelijk gewerkte uren: 3 maanden (of; 13 weken) voorafgaand aan de ziekte.


Page 1 of 15