Found 141 Results
Page 1 of 15

Wat is het draagvlakmodel bij AVV (Alternatief voor Vakbond)?


Het draagvlakmodel is een belangrijk aspect van de werkwijze van AVV (Alternatief voor Vakbond), een Nederlandse organisatie die zich richt op belangenbehartiging van werkenden en werkzoekenden zonder traditionele vakbondsvorming. Het draagvlakmodel houdt in dat AVV alleen acties onderneemt en cao’s afsluit wanneer er voldoende draagvlak is onder de betrokken werknemers. Dit betekent dat er eerst…

maart 29, 2023


Wat is een raamcao?


Een raam-CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) is een overeenkomst tussen werkgeversorganisaties en vakbonden die de arbeidsvoorwaarden regelt voor een hele bedrijfstak of sector. In tegenstelling tot een normale CAO, waarbij de afspraken gelden voor één specifiek bedrijf of organisatie, gelden de afspraken in een raam-CAO voor meerdere bedrijven binnen dezelfde bedrijfstak of sector. Een raam-CAO bevat over…


Wat is een MZ platform bij AVV ?


Het MZ platform bij AVV (Alternatief voor Vakbond) staat voor Medezeggenschapsplatform. Het is een platform waarop werknemers zich kunnen organiseren om samen te werken aan betere arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden, zonder dat hierbij een vakbond betrokken is. Het platform biedt ondersteuning aan werknemers die graag meer inspraak willen hebben in de besluitvorming binnen hun organisatie. Het…


In welke situatie krijg ik minimaal 3 uur loon uitbetaald terwijl ik minder heb gewerkt?


Voor elke keer dat je gevraagd wordt om te komen werken en ook daadwerkelijk aan het werk bent gegaan, moet je minimaal 3 uur loon uitbetaald krijgen.  Dus ook als je bijvoorbeeld als oproepkracht door je werkgever voor 1 of 2 uur wordt opgeroepen. Je moet daarvoor wel aan voorwaarden voldoen:   Voorwaarden betaling over minimaal…

maart 28, 2023


Arbeidsvoorwaarden en de wet


Voor een aantal arbeidsvoorwaarden staat een minimum voorgeschreven in de wet. Je mag bijvoorbeeld niet minder verdienen dan het wettelijk minimum loon. Of minder vakantiedagen krijgen dan het aantal dat in de wet staat. In een cao staan meestal ook afspraken over je arbeidsvoorwaarden. Je kunt met je werkgever aanvullende afspraken maken over je arbeidsvoorwaarden. Deze…


Wat zijn arbeidsvoorwaarden?


Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop je werkt. De meest bekende arbeidsvoorwaarden zijn arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. Je spreekt deze voorwaarden af met je werkgever en laat deze vastleggen in een arbeidsovereenkomst. Vaak staan er ook arbeidsvoorwaarden in een cao. Bovendien staan in sommige wetten regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden. 


Wat is een cao?


Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Een cao geldt voor een grote groep mensen.  


Contract loopt af


Je contract kan ook ‘van rechtswege’ eindigen. Een contract voor één jaar bijvoorbeeld eindigt vanzelf wanneer dat jaar voorbij is. Het hoeft dus niet te worden opgezegd. Er kan ook een ontbindende voorwaarde in het contract staan. Als je bijvoorbeeld een zieke werknemer vervangt, dan loopt het contract af als de zieke werknemer weer beter…


Tijdelijk contract zonder afspraken over tussentijds opzeggen


Als er niet in je tijdelijke contract staat over tussentijds opzeggen van het contract, dan kun je dit contract alleen opzeggen als sprake is van een dringende reden en je daarom op staande voet ontslag neemt. Dit is niet vaak het geval! Als er geen sprake is van een dringende reden, dan kun je de kantonrechter vragen…


Tijdelijk contract met afspraken over tussentijds opzeggen


Als er een opzegtermijn in je tijdelijke contract staat, dan kun je opzeggen en daarbij de opzegtermijn in acht nemen. Staat er wel dat je kunt opzeggen, maar geen duidelijke opzegtermijn, dan is je opzegtermijn één maand. Let op: als je de opzegtermijn niet in acht neemt, dan ben je de werkgever een vergoeding verschuldigd. De vergoeding voor…


Page 1 of 15