Zoeken door de cao of veelgestelde vragen

Veel gestelde vragen

Mag ik opleidingen onder werktijd volgen?

Het persoonlijk scholingsverlof is betaald verlof. Dit zal daarom meestal in werktijd plaatsvinden. Mocht de cursus alleen ’s avonds zijn, dan kun je met je werkgever afspreken wanneer je het betaald verlof opneemt (bijvoorbeeld voor huiswerk of opdrachten).

Wat houdt het ontwikkelbudget en scholingsverlof precies in?

Vanaf 1 januari 2021 heb je recht gekregen op een financieel persoonlijk ontwikkelbudget van 0,5% van je bruto jaarinkomen (12 maandsalarissen plus je vakantiegeld) per jaar (artikel 40 van de cao Bloemisten). Dit ontwikkelbudget reserveert je werkgever jaarlijks voor jou en je mag dit zelf benutten voor opleidingen. Het gaat niet om opleidingen die je werkgever toch al voor je zou betalen, maar je eigen keuze.

Je kunt het bedrag maximaal drie jaar opsparen als je een duurdere opleiding wilt doen dan je met je jaarbudget kunt betalen. Na het derde jaar vervalt het eventuele resterende deel van het budget dat het eerste jaar werd opgebouwd. Dat is zonde, dus maak er tijdig gebruik van.

Je ontwikkelbudget kun je combineren met je betaald persoonlijk scholingsverlof (artikel 41 cao Bloemisten) van 16 uur per jaar voor een voltijdmedewerker. Deeltijdmedewerkers hebben recht op een aantal uren naar rato van hun dienstverband, met een minimum van twee dagdelen per jaar (8 uur). In het jaargesprek kun je aangeven dat je dit scholingsverlof wilt opnemen. De opleiding dient een relatie te hebben met je vakgebied of de detailhandel. Als je aan het eind van het jaar je verlof niet hebt opgenomen, dan vervalt dit. In het volgende jaar krijg je weer nieuwe uren (geen spaarmogelijkheid).Welke regels gelden tijdens calamiteitenverlof?

Heb je een dringend privéprobleem op te lossen waarvoor je direct vrij moet nemen, dan kun je calamiteitenverlof opnemen. Je salaris loopt door tijdens het calamiteitenverlof.

Het moet gaan om zeer bijzondere persoonlijke of onvoorziene omstandigheden, zoals:

 • kind van school halen dat opeens ziek is geworden;
 • je partner gaat bevallen;
 • de waterleiding is gesprongen en je moet meteen een loodgieter regelen;
 • een direct familielid overlijdt;
 • je moet (plotseling) naar de dokter en dit kan alleen onder werktijd.

Je meldt het calamiteitenverlof zo snel mogelijk bij je werkgever. Daarbij geef je aan hoe lang je verwacht dat het verlof gaat duren. Je werkgever mag een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof niet weigeren. Je werkgever mag je achteraf vragen om aan te tonen dat het verlof nodig was.

Hoe lang calamiteitenverlof duurt, hangt af van de situatie.

Calamiteitenverlof kan overgaan in kortdurend zorgverlof. Volgens de cao heb je tijdens deze periode tot maximaal 2 maal de wekelijkse arbeidstijd per jaar recht op 100% doorbetaling van je loon.Ziek tijdens kortdurend verlof?

Als je ziek wordt tijdens het zorgverlof, kun je in overleg met je werkgever het verlof stoppen.arbeidsongeschikt 

Hoe kan ik extra vakantiedagen kopen of verkopen?

Je mag je bovenwettelijke verlofuren in vrije tijd opnemen, of in geld. Wanneer je het verlof opneemt in tijd, dan wordt je jaarsalaris verminderd met 0,38% per 8 uur verlof (bij een voltijddienstverband). Ook is het mogelijk 8 verlofdagen (64 uur) per jaar extra te kopen voor een voltijdmedewerker. Deeltijdmedewerkers hebben dit recht naar rato. Je salaris mag daardoor echter niet onder het wettelijk minimumloon komen.Welke regels gelden er bij zwangerschaps- en bevallingsverlof?

Je hebt sowieso recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. In totaal heb je recht op minstens 16 weken verlof. Een deel van het bevallingsverlof mag je gespreid opnemen. Het gaat om het verlof dat overblijft na 6 weken na de datum van uw bevalling. Dit deel van het verlof kunt u gespreid opnemen over een periode van maximaal 30 weken. U doet dit in overleg met uw werkgever.Daarnaast kun je schuiven met je zwangerschapsverlof door bijvoorbeeld iets langer door te werken. Je hebt dan in dat geval meer bevallingsverlof. Uiteindelijk geldt dat je minimaal recht heb op 16 weken verlof.

Zelf berekenen en spelen met je verlof. Hieronder vind je een rekentool

Hier vind je ook antwoorden op vragen als wat is je recht als je kindje eerder of juist later komt dan de uitgerekende bevallingsdatum. Klik op onderstaande vraag en je ziet wat dan op jou van toepassing is

 

Extra bevallingsverlof bij ziekenhuisopname kind

Als je pasgeboren kindje langer dan een week in het ziekenhuis heeft gelegen, kun je recht hebben op extra bevallingsverlof. Zo kun je jouw kind een aantal weken thuis verzorgen. Voor verlenging van het bevallingsverlof geldt dat:

je geen extra verlof krijgt over de 1e week dat jouw baby in het ziekenhuis lag. Als jouw baby bijvoorbeeld 2 weken in het ziekenhuis moest blijven, kan het verlof 1 week langer duren;

afhankelijk van de situatie kan jouw bevallingsverlof maximaal 10 weken extra duren.Hoeveel loon krijg ik tijdens ziekte bij een flexibel aantal uren?

Wanneer je meer of minder uren werkt dan je contracturen, moet er voor de ziekte-uren gekeken worden naar de daadwerkelijk gewerkte uren: 3 maanden (of; 13 weken) voorafgaand aan de ziekte.arbeidsongeschikt loon 

Hoeveel loon krijg ik tijdens ziekte bij een flexibel aantal uren?

Wanneer je meer of minder uren werkt dan je contracturen, moet er voor de ziekte-uren gekeken worden naar de daadwerkelijk gewerkte uren: 3 maanden (of; 13 weken) voorafgaand aan de ziekte.arbeidsongeschikt loon 

Een huisgenoot moet zich laten testen voor corona en mijn werkgever wil dat ik de test afwacht en niet op werk kom. Kost dat mij verlof?

Als je aan je werkgever aangeeft dat je beschikbaar bent om te werken, en je werkgever aan jou vraagt om thuis te blijven, dan moet je werkgever (ook als je niet werkt) je loon doorbetalen, alsof je wel had gewerkt. Dit gaat niet af van je verlof. Het is te adviseren om dus bij je werkgever aan te geven dat je beschikbaar bent om te werken, omdat dan het recht op loondoorbetaling niet in gevaar komt.Corona 

Wat houdt de wachtdagenregeling in?

Als je ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt, wordt je loon doorbetaald. Op grond van de cao kan een uitzondering gelden voor de eerste dag van ziekte. Een werkgever kan per ziektegeval 1 wachtdag  op je loon inhouden Dat betekent dat je de eerste ziektedag niet betaald krijgt. Ben je binnen een maand opnieuw ziek, dan worden de ziekteperioden samengeteld en kan niet opnieuw een wachtdag worden ingehouden. Het aantal wachtdagen is gemaximeerd op twee per kalenderjaar. Veel werkgevers maken gebruik van wachtdagen, maar niet allemaal. Sommige werkgevers doen dit niet en wijken daarmee ten gunste voor werknemers af van de cao. Of dit in jouw geval wel/niet gebeurt, kun je navragen bij je werkgever.

Als je ziek of arbeidsongeschikt bent geraakt door iets wat op je werk is gebeurd, dan mag je werkgever geen wachtdag inhouden.arbeidsongeschikt 

Wat is de hoogte van het loon bij ziekte?

Hoofdregel: je hebt bij ziekte of arbeidsongeschiktheid gedurende de eerste 52 weken recht op 100% doorbetaling van je maandinkomen. Vanaf week 53 tot en met 104 weken is dat percentage 70% van het loon.

Als je ziek wordt, kan het zijn dat er een ‘wachtdag’ wordt ingehouden op je loon door je werkgever. Over die ziektedag wordt dan geen loon betaald. Kijk hier voor meer informatie over de wachtdagenregelingarbeidsongeschikt loon 
 • Staat je vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Stel je vraag dan aan ons!

 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 5 MB, Max. aantal bestanden: 5.
  • Hidden
   bloemisten

  AVV: DE DEMOCRATISCHE VAKBOND

  • Je bent al lid van AVV voor € 25,- per jaar. Lidmaatschap.
  • Meld je aan voor het cao-panel in jouw sector en stem mee voor betere arbeidsvoorwaarden.
  • Actief zijn bij AVV kan op verschillende manieren. Informeer naar de mogelijkheden door contact op te nemen. 

  Contact

  Adres:
  Europalaan 400, verdieping 7
  3526 KS Utrecht

  Op werkdagen kan je ons van 9:00 tot
  17:00 uur telefonisch bereiken. 

  070-4442140
  Mail ons