Artikel 1 – Werkingssfeer

Deze cao is een raam-cao. Het gedeelte t/m “IV Collectieve Regelingen” en alle bijlagen behalve bijlage 1b gelden voor alle ondernemingen die onder de werkingssfeer van deze cao vallen. De andere artikelen zijn opgenomen in modules en gelden voor bepaalde branches/sectoren. Waar arbeidsvoorwaarden in de module afwijken van het basisgedeelte (t/m IV Collectieve Regelingen) gelden…

Inhoudsopgave

ALGEMEEN Artikel 1 Werkingssfeer 5 – 6 Artikel 2 Definities 7 – 8  AFSPRAKEN TUSSEN WERKGEVERS EN MEDEWERKERS 9 – 19 Artikel 3 Algemeen 9 Artikel 4 Arbeidsovereenkomst 9 – 11 Artikel 5 Werk- en rusttijden 11 – 12 Artikel 6 Functie-indeling en loon 12 – 14 Artikel 7 Toeslagen 14 Artikel 8 Vakantie 14…

Over de cao

De cao Retail Non-Food is een overeenkomst tussen: werkgeverspartijen:  INretail Arnhemse Bovenweg 100 3708 AG Zeist Tuinbranche Nederland Arnhemse Bovenweg 100 3708 AG Zeist de Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche (NJU) Kon. Julianalaan 345 2273 JJ Voorburg Bond van Detaillisten in de Parfumeriehandel (Bodepa) Kon. Julianalaan 345 2273 JJ Voorburg Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT)…