Bijlage 4 Handleiding jaargesprek en beoordeling

Aanwijzingen voor leidinggevende en werknemer Vaststelling van de juiste functiebeschrijving In de cao zijn functiebeschrijvingen opgenomen (zie bijlage 1). De jaarcyclus start met het bespreken en vaststellen van de functiebeschrijving met de werknemer. Als er gemotiveerd kan worden aangegeven dat de werknemer gedurende een langere periode (>6 maanden) een groot deel van de werkzaamheden uit…

Bijlage 3 Overgangsregelingen

A. Overgangsregeling vervallen arbeidstijdverkorting Met ingang van 1 april 2000 kun je als werknemer geen aanspraak meer maken op Arbeidstijdverkorting. Als je als werknemer een individuele arbeidsovereenkomst hebt van na 1 april 2000, waaruit blijkt dat je nog aanspraak maakt op roostervrije dagen, dan gelden lid 3 tot en met 5 van dit artikel. De…

Bijlage 1 functiebeschrijvingen

Functiegebouw   Dit functiegebouw is door partijen bij deze cao geaccordeerd. Het nieuwe functiegebouw kent de volgende functies: Aankomend winkelmedewerker Winkelmedewerker Verkoper/binder Vaktechnisch verkoper/binder Allround/coördinerend medeweker Vakspecialist Bedrijfsleider Alle functies zijn gesitueerd in een gevestigde of ambulante bloemenwinkel. De functies maken deel uit van een reeks functies die in onderlinge relatie zijn vastgesteld in opklimmende…

Artikel 58 sociale commissie

Er is in de bloemendetailhandel een Sociale Commissie ingesteld. De Sociale Commissie heeft de volgende taken: het op schriftelijk verzoek van een werkgever of werknemer ontheffing verlenen van de regels in deze CAO; het geven van een bindend advies bij geschillen over de uitleg en/of toepassing van deze cao, wanneer werkgever en werknemer op voorhand…

Artikel 57 Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken

VBW, CVAH en AVV hebben gezamenlijk Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken  opgericht. VBW, CVAH en AVV participeren in het bestuur van die stichting. De stichting zal naast werkgeversondersteuning en ontwikkeling vakmanschap, ook functie-opleidingen en toekomstgerichte opleidingen en andere initiatieven voor duurzame inzetbaarheid van werknemers ontwikkelen en aanbieden. Het aanbod van de stichting zal inspelen op de…