Art. 17 Vakantie

17.1 Definities  Voor zover in deze paragraaf niet afwijkend of aanvullend is bepaald, zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot vakantie van toepassing (artikel 7:634 t/m 7:645 BW). Van deze wettelijke bepalingen mag niet worden afgeweken.    17.2 Omvang en opbouw vakantie-uren   Je hebt met behoud van het salaris recht op 160…

Art. 16 Compensatie feestdagen

Feestdagen in de zin van deze cao zijn: Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag, Koningsdag en Bevrijdingsdag (deze laatste in lustrumjaren 2025, 2030 etc.).  Je krijgt gedurende het jaar feestdagenverlof toegekend voor de feestdagen die vallen op maandag tot en met vrijdag.   Het feestdagenverlof wordt toegekend in…

Art. 15 Stand-by dienst

15.1 Vergoeding voor stand-by dienst     Stand-by-dienst is de tijd waarin je buiten je in de individuele arbeidsovereenkomst afgesproken contractuele arbeidsuren beschikbaar moet zijn om op afroep (op korte termijn) werk te gaan doen dat onverwacht ontstaat.   Er bestaat een lichte en een normale variant van stand-by dienst.   Van de lichte variant van stand-by dienst…

Art. 13 Opnemen tijd-voor-tijd compensatie / flexibiliteitstoeslag

De aanspraak op tijd-voor-tijd compensatie voor het werken op andere tijden dan de ingeroosterde werktijden (art. 11 cao) dan wel als compensatie voor extra gewerkte uren (art. 12 cao) wordt zo spoedig mogelijk opgenomen.   Indien het belang van de Zelfstandige kliniek zich tegen het opnemen van de aanspraak op vrije tijd verzet, dan wel als…

Art. 12 Compensatie voor extra uren werken, ad hoc, aansluitend aan je dienst

Je werkgever kan je vragen om extra uren te werken (meer dan met jou in je individuele arbeidsovereenkomst is afgesproken). Dergelijke verzoeken hebben een incidenteel karakter en je kunt daartoe niet worden verplicht.   Indien je in deeltijd werkt en je over enig kwartaal meer dan 10% van het in jouw individuele arbeidsovereenkomst overeengekomen aantal uren…

Art. 11 Compensatie voor werken op andere uren dan de ingeroosterde werktijden

Je leidinggevende kan je vragen om op andere uren te werken dan de ingeroosterde werktijden.  Indien je op verzoek van je leidinggevende meer dan tweemaal in één kalenderweek op andere uren werkt dan de ingeroosterde werktijden, ontvang je daarvoor een compensatie.   De compensatie bestaat uit aanspraak op vrije tijd en bedraagt tweemaal het aantal uren…

Art. 10 Werktijden

De organisatie van het werk van de medewerker binnen het team De meeste locaties van een Zelfstandige kliniek tellen zo’n 10 -30 medewerkers. Een aantal locaties is qua aantal medewerkers groter, maar er zijn ook veel locaties met minder dan tien medewerkers. Ongeacht de grootte van de locatie is het team medewerkers gezamenlijk verantwoordelijk voor…