Art. 17 – Vakantie

17.1 Definities Voor zover in deze paragraaf niet afwijkend of aanvullend is bepaald, zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot vakantie van toepassing (artikel 7:634 t/m 7:645 BW). Van deze wettelijke bepalingen mag niet worden afgeweken.   17.2 Omvang en opbouw vakantie-uren Je hebt met behoud van het salaris recht op 160…

Art. 16 – Compensatie feestdagen

Feestdagen in de zin van deze cao zijn: Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag en de als zodanig door de overheid erkende nationale feest- en gedenkdagen, waaronder Koningsdag en Bevrijdingsdag (deze laatste in lustrumjaren 2020, 2025 etc.). Je krijgt gedurende het jaar feestdagenverlof toegekend voor de feestdagen…

Art. 15 – Stand-by dienst

15.1 Vergoeding voor stand-by dienst (Dit artikel geldt vanaf 1 oktober 2019. Tot en met 30 september 2019 zijn de artikelen 21.1, 21.2, 21.3 en 21.4 van de cao ZKN 2017 – 2018 van kracht. Zie bijlage 5 van deze cao.)   Stand-by-dienst is de tijd waarin je buiten je in de individuele arbeidsovereenkomst afgesproken…

Art. 12 – Compensatie voor extra uren werken, ad hoc, aansluitend aan je dienst

 Je werkgever kan je vragen om extra uren te werken (meer dan met jou in je individuele arbeidsovereenkomst is afgesproken). Dergelijke verzoeken hebben een incidenteel karakter en je kunt daartoe niet worden verplicht. Indien je in deeltijd werkt en je over enig kwartaal meer dan 10% van het in jouw individuele arbeidsovereenkomst overeengekomen aantal uren…

Art. 11 – Compensatie voor werken op andere uren dan de ingeroosterde werktijden

Je leidinggevende kan je vragen om op andere uren te werken dan de ingeroosterde werktijden. Indien je op verzoek van je leidinggevende meer dan tweemaal in één kalenderweek op andere uren werkt dan de ingeroosterde werktijden, ontvang je daarvoor een compensatie. De compensatie bestaat uit aanspraak op vrije tijd en bedraagt tweemaal het aantal uren…

Art. 10 – Werktijden

10.1 Vaststellen van werktijden In de Zelfstandige kliniek wordt in de regel van maandag tot en met vrijdag gewerkt tussen 7.00 uur 20.00 uur. De werkprocessen binnen de Zelfstandige kliniek worden door jou en je collega’s uitgevoerd binnen een teamrooster. Het teamrooster en de voor jou ingeroosterde werktijden worden vastgesteld door de leidinggevende. In het…