Inleiding

De volgende partijen hebben deze cao afgesloten: De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Zelfstandige Klinieken Nederland, hierna te noemen ‘ZKN’, gevestigd te Zoetermeer en De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Alternatief Voor Vakbond, hierna te noemen ‘AVV’, gevestigd te Amsterdam. Deze cao is tot stand gekomen met inachtneming van navolgende uitgangspunten: Geef voortdurend aandacht aan het ‘eigene…