Inhoudsopgave

I. ALGEMEEN Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities II. AFSPRAKEN TUSSEN WERKGEVERS EN MEDEWERKERS Artikel 3 Algemeen Artikel 4 Arbeidsovereenkomst Artikel 5 Werk- en rusttijden Artikel 6 Functie-indeling en loon Artikel 7 Toeslagen Artikel 8 Vakantie Artikel 9 Wettelijke verlofvormen Artikel 9a Buitengewoon verlof Artikel 10 Avondmaaltijden Artikel 11 Arbeidsongeschiktheid Artikel 12 Arbeidsomstandigheden Artikel 13…

Over de cao

De cao Retail Non-Food is een overeenkomst tussen: werkgeverspartijen: INretail Arnhemse Bovenweg 100 3708 AG Zeist Tuinbranche Nederland Arnhemse Bovenweg 100 3708 AG Zeist Federatie Goud en Zilver (FGZ) Röntgenlaan 11 2719 DX Zoetermeer NSO Retail Arnhemse Bovenweg 100 3708 AG Zeist en medewerkerspartijen: AVV Veursestraatweg 88-90 2265 CE Leidschendam  De Unie Multatulilaan 12 4103…