Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN.. Artikel 1 – Werkingssfeer Artikel 2 – Definities. AFSPRAKEN TUSSEN WERKGEVERS EN MEDEWERKERS Artikel 3 – Algemeen. Artikel 4 – Arbeidsovereenkomst Artikel 5 – Werk- en rusttijden. Artikel 6 – Functie-indeling en loon. Artikel 7 – Toeslagen. Artikel 8 – Vakantie. Artikel 9 – Wettelijke verlofvormen. Artikel 9a – Buitengewoon verlof Artikel 10…

Over de cao

De cao Retail Non-Food is een overeenkomst tussen:  werkgeverspartijen:  INretail  Arnhemse Bovenweg 100 3708 AG Zeist  Tuinbranche Nederland  Arnhemse Bovenweg 100 3708 AG Zeist  Federatie Goud en Zilver (FGZ)   Röntgenlaan 11 2719 DX Zoetermeer  Bond van Detaillisten in de Parfumeriehandel (Bodepa)  Röntgenlaan 11 2719 DX Zoetermeer   En medewerkerspartijen:     AVV  Veursestraatweg 88-90 265 CE Leidschendam …