Artikel 3 – Overwerktoeslag

Onder overwerk wordt verstaan door of namens de werkgever opgedragen arbeid gedurende: Meer dan 9 uren per dag, of Meer dan 5 dagen per week, of Meer dan 160 uren per 4 weken. De overwerktoeslag op andere dagen dan zon- en feestdagen bedraagt 50% van het uurloon. De overwerkvergoeding vindt zoveel mogelijk plaats in extra…

Artikel 1 – Werkingssfeer module VGT

Tot 1 juli 2019 is, indien voor medewerkers bij de werkgever een eigen (ondernemings)regeling is ingevoerd, de cao Retail Non-Food niet van toepassing op de overeenkomst met: de medewerker in een leidinggevende functie; inkopers; specialistische medewerkers op hoofdkantoren. Vanaf voorgenoemde datum zal de cao wel op deze medewerkers van toepassing zijn. De hierna volgende bepalingen…