Artikel 7 – Scholing

De werkgever betaalt, al dan niet gedeeltelijk, mee aan de studiekosten of de kosten om het diploma of opleidingsbewijs te halen. Dat geldt alleen als: de werkgever vindt dat de scholing van belang is voor het functioneren van de medewerker de scholing te combineren is met het werk de vergoeding van de studie past binnen…

Artikel 6 – ATV

Een fulltimer heeft recht op 13 roostervrije dagen indien zijn normale arbeidsduur 40 uur per week bedraagt en hij 38 uur per week krijgt uitbetaald. In onderling overleg bepalen werkgever en medewerker hoe deze uren worden opgenomen (in de vorm van 13 hele dagen, 26 halve dagen of 104 uren).

Artikel 4 – Overwerk

Voor fulltime medewerkers in de functiegroepen A tot en met E is sprake van overwerk: Bij meer dan 9 uur werken per dag Bij meer dan 40 uur werken per week. Met uitzondering van de 4 maanden per jaar waarbij tot 45 uur per week gewerkt mag worden, mits deze meeruren voor 1 maart van…