Bijlage 3

Procedurele aspecten bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst Het eindigen van de arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren en informatie daarover kan worden gevonden in titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek. Hieronder volgt algemene informatie. Deze bijlage bevat algemene informatie om werkgever en medewerker te informeren over wet en regelgeving ten aanzien van het (eindigen van het)…

Adressen

INretail Postbus 762 3700 AT  Zeist Telefoon: 088 973 06 00 Tuinbranche Nederland Postbus 762 3700 AT  Zeist Telefoon: 088 973 06 08  Federatie Goud en Zilver (FGZ) Röntgenlaan 11 2719 DX Zoetermeer Telefoon: 079 3315300 Bond van Detaillisten in de Parfumeriehandel (Bodepa) Röntgenlaan 11 2719 DX Zoetermeer Telefoon: 079 3315300   AVV Veursestraatweg 88-90…

Bijlage 2 – Standaard ziekteverzuimreglement Retail Non-Food

Standaard ziekteverzuimreglement Retail Non-Food Wat verstaan we onder ziekteverzuim? Om misverstanden te voorkomen is het belangrijk dat we goed vastleggen wat we onder ziekteverzuim verstaan. Ziekteverzuim heeft betrekking op de afwezigheid van medewerkers op de werkplek als gevolg van ongeschiktheid voor het verrichten van (aangepast) werk vanwege ziekte of ongeval. Dit betekent dat ziekteverzuim alleen…

Bijlage 1d – Bezwaar- en beroepsprocedure functie-indeling in FUWAM

Bezwaar- en beroepsprocedure functie-indeling in FUWAM   Het behandelen van Bezwaar en Beroep: De functies van een onderneming die valt onder de werkingssfeer van de cao Retail Non-Food moeten worden ingedeeld in een functiefamilie en een functieniveau, zoals dat is vastgelegd in het functiewaarderingssysteem Retail Non-Food. Hoewel deze waardering van functies over het algemeen probleemloos…

Bijlage 1c – Functiebeschrijvingen FUWAM per 1 juli 2016

Handboek Retail Non-Food Populaire Versie Niveaublad functiefamilie Automatisering   Functieniveau E Functieniveau F Functieniveau G Aard van de functie Ondersteunen van gebruikers en beheren van beheren van hard- en software. Dit omvat o.a. eerstelijnsondersteuning aan de winkels en magazijn(en) bij een optimaal gebruik van kassa’s, overige geautomatiseerde apparatuur en software. Daarnaast verrichten van helpdesk activiteiten,…

Bijlage 1a – Invoeringsafspraken en systematiek loongebouw

Invoeringsafspraken en systematiek loongebouw Situatie Beoordelingsafhankelijk belonen* Niet beoordelingsafhankelijk belonen Het werkelijke loon van de medewerker bevindt zich binnen het basis loongebouw • Invoering op naast hogere trede op een nader vast te stellen datum die kan afwijken van de invoeringsdatum van het nieuwe loongebouw. • cao-verhogingen van toepassing op de loontabel. Alleen een medewerker…