Hoofdstuk 10 – Vaste Commissie

Artikel 10.1 – Vaste Commissie De bedrijfstak kent een commissie, de Vaste Commissie Kunsteducatie, die betrokken is bij de uitleg van deze CAO. De samenstelling en werkwijze van deze commissie zijn vastgelegd in een reglement dat als bijlage 6 in deze CAO is opgenomen. Geschillen Als er een geschil is tussen de werkgever en de…