Hoofdstuk 12 – Stichting OAK

12:1 Taken Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK)  Er is een Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (verder: OAK), statutair gevestigd te Utrecht (stichtingoak.nl). De statuten en eventuele reglementen van het OAK maken deel uit van de CAO Zie bijlage 1 en 7. Het OAK heeft tot doel ten behoeve van (alle werkgevers en werknemers in) de bedrijfstak…