Hoofdstuk 13 – Ontslag en Reorganisatie

Inhoud  A         Ontslag en vergoeding B         Rangorde bij urenvermindering en afvloeiing C         Standaard sociaal plan Kunsteducatie D         Bezwarenadviescommissie A       Ontslag en vergoeding Artikel 13A: 1 – Vervallen. Artikel 13A:2 – Vervallen. Artikel 13A:3 – Overgangsbepaling bovenwettelijke uitkering Een werknemer met een dienstverband tot en met acht dienstjaren die (deeltijd)ontslag krijgt waarvoor onder…