Preambule

Tussen de ondergetekenden: 1: Werkgeversorganisatie Cultuurconnectie En 2:  de werknemersorganisaties AVV Kunstenbond hierna te noemen ‘sociale partners’, is een collectieve arbeidsovereenkomst, hierna te noemen ‘CAO’, aangegaan.  Protocolafspraken 1. Duurzame inzetbaarheid en vitaliteitsbeleid Duurzame inzetbaarheid en vitaliteitsbeleid zijn belangrijk. Ook of juist in een dynamische sector als de Kunsteducatie met veel flexibiliteit en meerdere kleine dienstverbanden…