Hoofdstuk 7 – Overige regelingen tussen werkgever en werknemer

Artikel 7:1 – Algemeen De werkgever is verplicht de werknemer in staat te stellen de overeengekomen werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten en daarbij in redelijkheid aanwijzingen te (doen) geven met inachtneming van de aan de functie gestelde eisen en het doel van de organisatie. De werknemer is verplicht de overeengekomen werkzaamheden met inachtneming van…