Hoofdstuk 9- Medezeggenschap

Artikel 9:1 – OndernemingsraadĀ  In afwijking van het bepaalde in artikel 2 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is de werkgever die een organisatie in standhoudt waarin in de regel ten minste 35 werknemers werkzaam zijn verplicht een ondernemingsraad in te stellen. De OR, of als binnen de organisatie geen OR aanwezig…