Hoofdstuk 8 – Disciplinaire maatregelen

De werkgever kan ten aanzien van de werknemer die de verplichtingen voortvloeiende uit deze CAO of de arbeidsovereenkomst niet nakomt, de volgende disciplinaire maatregel(en) opleggen: Schriftelijke berisping. Het niet toekennen van een automatische periodieke salarisverhoging. Gehele of gedeeltelijke inhouding van het salaris tot een bedrag van ten hoogste het salaris over een halve maand, tenzij…