Hoofdstuk 2 – Arbeidsovereenkomst  

Duidelijke en transparante afspraken over je contract Artikel 2:1 – Aangaan en wijzigen van de arbeidsovereenkomst De arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer wordt schriftelijk aangegaan en gewijzigd. De werknemer wordt aangesteld in een functie, waarvan de functiebeschrijving als bijlage wordt gevoegd bij de arbeidsovereenkomst. De functie wordt gewaardeerd conform de door CAO-partijen vastgestelde inschalingssystematiek, zoals…