Artikel 49 Bedrijfsgeneeskundige begeleiding

Je hebt recht op bedrijfsgeneeskundige begeleiding. Je werkgever zorgt voor goede arbeidsomstandigheden volgens de geldende wetten en regelgeving. De werkgever is wettelijk verplicht als gevolg van de Arbeidsomstandighedenwet in zijn onderneming een veiligheid-en gezondheid/risico-inventarisatie (RI&E) uit te voeren. De werkgever is tevens verplicht op basis van deze veiligheid- en gezondheid/risico-inventarisatie een plan van aanpak op…