Artikel 17 Functie-indeling

Je functie omvat het samenstel van de aan jou door je werkgever opgedragen werkzaamheden waarbij je een duidelijk resultaat moet bereiken. Je werkgever maakt bij de functie-indeling gebruik van onderstaande indeling in functiegroepen. Je werkgever vergelijkt de aan jou opgedragen werkzaamheden met de daarbij  meest passende functiegroep. Je werkgever deelt de functie vervolgens in die…