Artikel 25 Vakantietoeslag

Je hebt recht op vakantietoeslag van 8% van je salaris. De vakantietoeslag wordt maandelijks aan jou als werknemer uitbetaald. In het jaargesprek kun je als werknemer aangeven of jij in afwijking daarvan het vakantiegeld jaarlijks wil ontvangen. Als je er ervoor kiest om het vakantiegeld eenmaal per jaar te laten uitbetalen, wordt het vakantiegeld berekend…

Artikel 21 Periodieke salarisverhoging op basis van jouw beoordeling

Als je ten minste één jaar in dienst bent én uit de beoordeling blijkt dat je volgens de norm functioneert krijg je naast de algemene salarisaanpassing jaarlijks per 1 januari een salarisverhoging op basis van de prestatieperiodieken. Het besluit over de toekenning van de prestatieperiodiek is derhalve afhankelijk van de beoordeling van je functioneren. De…

Artikel 19 Garantieregeling inpassing medewerkers salarisgroep A

We onderscheiden twee groepen medewerkers in salarisgroep A (niveau minimumloon): Medewerkers in salarisgroep A met de functie van Aankomend winkelmedewerker stromen in de regel en bij goed functioneren vrij snel door naar salarisgroep B, in de functie van winkelmedewerker. Medewerkers in salarisgroep A in andere functies kunnen structureel overeenkomstig salarisgroep A beloond worden indien zij…

Artikel 17 Functie-indeling

Je functie omvat het samenstel van de aan jou door je werkgever opgedragen werkzaamheden waarbij je een duidelijk resultaat moet bereiken. Je werkgever maakt bij de functie-indeling gebruik van onderstaande indeling in functiegroepen. Je werkgever vergelijkt de aan jou opgedragen werkzaamheden met de daarbij  meest passende functiegroep. Je werkgever deelt de functie vervolgens in die…