Artikel 30 Vakantietoeslag

Je hebt recht op vakantietoeslag van 8% van je salaris. De vakantietoeslag wordt maandelijks aan jou als werknemer uitbetaald. In het jaargesprek kun je als werknemer aangeven of jij in afwijking daarvan het vakantiegeld jaarlijks wil ontvangen. Als je er ervoor kiest om het vakantiegeld eenmaal per jaar te laten uitbetalen, wordt het vakantiegeld berekend…

Artikel 26 Periodieke salarisverhoging op basis van jouw beoordeling

Als je ten minste één jaar in dienst bent én uit de beoordeling blijkt dat je volgens de norm functioneert krijg je jaarlijks per 1 januari een salarisverhoging op basis van de prestatieperiodieken. Het besluit over de toekenning van de prestatieperiodiek is derhalve afhankelijk van de beoordeling van je functioneren. De beoordeling wordt met je…

Artikel 25 Eenmalige uitkeringen

In november 2020 ontvang je een eenmalige bruto uitkering van 0,6% van het totaal van de door jou ontvangen bruto maandsalarissen in de periode van november 2019 t/m oktober 2020. Bij eerdere uitdiensttreding ontvang je het bedrag bij uitdiensttreding naar rato van het aantal maanden dat je in die periode in dienst bent geweest In…

Artikel 23 Vaststelling salarisgebouw per 1 juli 2021, per 1 januari 2022 en per 1 juli 2022

De bedragen van het salarisgebouw van 1 januari 2021 worden per 1 juli 2021 verhoogd met het door de overheid vast te stellen percentage stijging wettelijk minimumloon per 1 juli 2021, met als resultaat de salaristabel per 1 juli 2021. De bedragen van het salarisgebouw van 1 juli 2021 worden per 1 januari 2022 verhoogd…

Artikel 22 Garantieregeling inpassing medewerkers in salarisgroep A (niveau minimumloon)

We onderscheiden twee groepen medewerkers in salarisgroep A: Medewerkers in salarisgroep A met de functie van Aankomend winkelmedewerker stromen in de regel en bij goed functioneren vrij snel door naar salarisgroep B, in de functie van winkelmedewerker. Medewerkers in salarisgroep A in andere functies kunnen structureel overeenkomstig salarisgroep A beloond worden indien zij structureel werkzaamheden…

Artikel 17 Functie-indeling

Je functie omvat het samenstel van de aan jou door je werkgever opgedragen werkzaamheden waarbij je een duidelijk resultaat moet bereiken. Je werkgever maakt bij de functie-indeling gebruik van onderstaande indeling in functiegroepen. Je werkgever vergelijkt de aan jou opgedragen werkzaamheden met de daarbij  meest passende functiegroep. Je werkgever deelt de functie vervolgens in die…