Artikel 2 werkingssfeer cao

Deze cao heeft betrekking op de gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten. Daaronder worden de ondernemingen verstaan waarvan of: Meer dan 50% van de totale omzet bestaat uit de fysieke of digitale verkoop en/of aflevering van sierteeltproducten,  bloemen, planten en/of arrangementen aan de eindgebruiker; of Tot 50% van de arbeidsuren worden besteed aan de groothandelsfunctie…

Inleiding

Aan de werkgevers en de werknemers, werkzaam in de gespecialiseerde bloemendetailhandel We leven in een in sociaaleconomisch opzicht zeer bijzondere en ongewisse tijd. Als dé verenigingen van gevestigde en ambulante bloemist-winkeliers en als dé vakorganisatie voor medewerkers in deze branche vinden VBW en AVV het desondanks van belang dat de aantrekkelijkheid van de branche voor…