Inleiding

Aan de werkgevers en de werknemers, werkzaam in de gespecialiseerde bloemendetailhandel Als verenigingen van gevestigde en ambulante bloemist-winkeliers en als vakorganisatie voor medewerkers in deze branche vinden VBW, CVAH en AVV het van groot belang dat de aantrekkelijkheid van de branche voor de huidige medewerkers behouden blijft en de aantrekkingskracht van de branche voor nieuwe…

Artikel 2 Werkingssfeer cao

Deze cao heeft betrekking op de gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten. Daaronder worden de ondernemingen verstaan waarvan meer dan 50% van de totale omzet bestaat uit de verkoop en/of aflevering van bloemen, planten en/of arrangementen aan de eindgebruiker. De onderneming kan zijn een gevestigde onderneming in een besloten ruimte die voor het publiek toegankelijk…