Bijlage 4 Handleiding jaargesprek en beoordeling

Aanwijzingen voor leidinggevende en werknemer Vaststelling van de juiste functiebeschrijving In de cao zijn functiebeschrijvingen opgenomen (zie bijlage 1). De jaarcyclus start met het bespreken en vaststellen van de functiebeschrijving met de werknemer. Als er gemotiveerd kan worden aangegeven dat de werknemer gedurende een langere periode (>6 maanden) een groot deel van de werkzaamheden uit…

Bijlage 3 Overgangsregelingen

A. Overgangsregeling vervallen arbeidstijdverkorting Met ingang van 1 april 2000 kun je als werknemer geen aanspraak meer maken op Arbeidstijdverkorting. Als je als werknemer een individuele arbeidsovereenkomst hebt van na 1 april 2000, waaruit blijkt dat je nog aanspraak maakt op roostervrije dagen, dan gelden lid 3 tot en met 5 van dit artikel. De…

Bijlage 2a Transitietabel van het salarisgebouw per 1 juli 2023 naar het salarisgebouw per 1 januari 2024

Bedrag salarisgroep A  wordt                           aanloopschaal  13,47 Alle bedragen salarisgroep B worden             salarisgroep C: 13,47 (per 1 januari 2024 C0) Alle bedragen salarisgroep C worden             salarisgroep C: 13,47 (per 1 januari 2024 C0) Bedragen salarisgroep D 0 t/m 3 worden salarisgroep D: 13,60 (per 1 januari 2024 D0) Bedragen salarisgroep E 0…

Bijlage 1 functiebeschrijvingen

Functiegebouw Dit functiegebouw is door partijen bij deze cao geaccordeerd. Het functiegebouw kent de volgende functies: Verkoper/binder Vaktechnisch verkoper/binder Allround/coördinerend medeweker Vakspecialist Bedrijfsleider Alle functies zijn gesitueerd in een gevestigde of ambulante bloemenwinkel. De functies maken deel uit van een reeks functies die in onderlinge relatie zijn vastgesteld in opklimmende mate van aantal, intensiteit/zwaarte en mate van…