8.2 Beleid alcohol, drugs en medicijnen

Het gebruik, of het onder invloed staan van alcohol of drugs die het reactievermogen be├»nvloeden, onder werktijd is niet toegestaan. Werknemers dienen het gebruik van medicijnen die het reactievermogen be├»nvloeden of van invloed zijn op lichamelijke of psychische gesteldheid altijd te melden bij de bedrijfsarts, zodat de leidinggevende kan beoordelen welke werkzaamheden er verricht kunnen…

8.1 Ongewenst gedrag, discriminatie, agressie en geweld

In dit artikel wordt verstaan onder: ongewenst gedrag: aandacht voor een persoon, die tot uiting komt in verbaal, fysiek of ander non-verbaal gedrag, daaronder begrepen roddelen, dat zowel onopzettelijk als opzettelijk kan zijn en dat door de persoon in kwestie als ongewenst, kwetsend, pestend, discriminerend of bedreigend wordt ervaren; discriminatie: het op basis van persoonlijke…